کد آگهی
793
تاریخ انتشار1400-05-13
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی ...
شرح آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی در منطقه ۸ شهرداری اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین950,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttps://www.rrk.ir---ict.isfahanold.ir