کد آگهی
1006
تاریخ انتشار1400-06-31
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی...
شرح آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین945,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-07-17
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttp://www.isfahanold.ir---- ict.isfahanold.ir