کد آگهی
823
تاریخ انتشار1400-05-18
مناقصه گذارفناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی ...
شرح آگهیمناقصه تهیه و نصب پلاک های پستی در منطقه ۸ شهرداری اصفهان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین950,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-31
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحاتhttp://www.isfahanold.ir---ict.isfahanold.ir