کد آگهی
369
تاریخ انتشار1400-02-21
مناقصه گذارفرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمناقصه تهیه و نصب تجهیزات نور
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و نصب تجهیزات نور جهت سالنهای تئاتر و موسیقی مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه تهیه تجهیزات نور جهت سالنها تئاتر و موسیقی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-26
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحات