کد آگهی
221
تاریخ انتشار1400-01-29
مناقصه گذارشهرداری منطقه یک همدان
عنوان آگهیمناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ ها...
شرح آگهیمناقصه تهیه و اجرای پایه چراغ های بلوار شهید اسلامیان و زلفی گل
مبلغ برآورد مالی18,665,497,600 ریال
مبلغ تضمین950,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس081-٣٢۵٢٠٢٣١ -٣٢۵١٩٢۴۵
استانهمدان
آدرسهمدان،میدان امامزاده عبدالله،ابتدای بلوار کاشانی،شهرداری منطقه یک
توضیحاتhttp://ets.hamedan.ir