کد آگهی
536
تاریخ انتشار1400-03-18
مناقصه گذارشهرداری سیرجان
عنوان آگهیمناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی خیابان تخت جمشیدآباده
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-20
شماره تماس03441325077
استانکرمان
آدرسسیرجان-میدان انقلاب
توضیحاتستاد ایران