کد آگهی
509
تاریخ انتشار1400-03-12
مناقصه گذارشهرداری سیرجان استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی بلوارهای شهرک صدف
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-17
شماره تماس03441325077
استانکرمان
آدرسسیرجان- میدان انقلاب
توضیحات