کد آگهی
499
تاریخ انتشار1400-03-11
مناقصه گذارشهرداری سیرجان استان کرمان
عنوان آگهیمناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه مصالح و اجرای روشنایی خیابان تخت جمشید آباده
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-20
شماره تماس03441325077
استانکرمان
آدرسسیرجان میدان انقلاب
توضیحات