کد آگهی
860
تاریخ انتشار1400-05-26
مناقصه گذارشهرداری امل استان مازندران
عنوان آگهیمناقصه تهیه حل و نصب پایه چراغ دکوراتیو و چراغ 200 وات led
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تهیه حل و نصب پایه چراغ دکوراتیو و چراغ 200 وات led بازرگانی-تولیدی(صنایع و تجهیزات برق و رشنایی)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-04
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات