کد آگهی
414
تاریخ انتشار1400-02-28
مناقصه گذارملی صنایع مس ایران
عنوان آگهیمناقصه تهیه تامین و اجرای دکل های روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه تامین و اجرای دکل های روشنایی ورزشگاه رفسنجان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحاتnicico.com