کد آگهی
934
تاریخ انتشار1400-06-14
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه تهیه تامین نصب و راه اندازی
شرح آگهیمناقصه تهیه تامین نصب و راه اندازی سیستم روشنایی پیرامونی پالایشگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-07
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتwww.baorco.ir