کد آگهی
980
تاریخ انتشار1400-06-21
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه تهیه تامین نصب و راه اندازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه تامین نصب و راه اندازی سیستم روشنایی پیرامونی پالایشگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتWWW.BAORCO.IR