کد آگهی
325
تاریخ انتشار1400-02-12
مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحات