کد آگهی
296
تاریخ انتشار1400-02-07
مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد...
شرح آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت
مبلغ برآورد مالی5,479,704,571 ریال
مبلغ تضمین274,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحاتhttp://www.tanavar.ir--- www.setadiran.ir