کد آگهی
97
تاریخ انتشار1399-12-20
مناقصه گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد...
شرح آگهیمناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت
مبلغ برآورد مالی5,479,704,571 ریال
مبلغ تضمین0ریال
دریافت اسناد1399-12-28
شماره تماس
استانگیلان
آدرس
توضیحات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ---- « فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت» ۱- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۹۱۰۰۰۰۶۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ می باشد . ۲-نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۴ ریال (دویست و هفتاد و چهار میلیون ریال) و مطابق مفاد مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir و اسناد مناقصه می باشد. ۳-برآورد هزینه اجرای کار : ۵۷۱/۷۰۴/۴۷۹/۵ ریال می باشد. ۴-مدت و محل اجرا: دو ماه شمسی ، استان گیلان – شهرستان رشت ۵-مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت : در ساعت اداری ( از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰) تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ لغایت ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ۶-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ می باشد. ۷-زمان و محل بازگشایی پاکتها : ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ درکمیسیون مناقصه در مجموعه ورزشی انقلاب (تالار نصرت) پاکات ارزیابی کیفی و (الف و ب و ج ) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده می شود. ۸- مدارک مورد نیاز جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار : تولیدکننده یا داشتن نمایندگی یا لیسانس از شرکتهای تولیدکننده، سابقه انجام کار، داشتن مصالح، امکانات، ماشین آلات و نیروهای متخصص مورد نیاز مجرب و همچنین داشتن بیمه و یا گارانتی محصول به مدت ۱۸ ماه، ارائه خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ سال ۹- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی ( نیایش ) – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ۱۰-اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: مهندسین مشاور فرآیند معماری تلفن : ۶-۲۲۸۸۷۸۵۱- شماره تماس معاونت فنی و مهندسی : ۴-۲۲۹۰۳۵۹۲ ، شماره تماس ذیحسابی طرح های عمرانی : ۲۳۰۷۹۱۵۵ ۱۱-زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت ۱۳:۰۰ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ به دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) – ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی (نیایش)– مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید. ۱۲-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱ ۱۳- دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ *بازگشایی پاکتهای مناقصه با حداقل دو شرکت کننده و یا بیشتر انجام خواهد شد. *هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است *درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید. * پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir * شرکت توسعه ونگهداری و اماکن ورزشی کشورwww.tanavar.ir * سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی