کد آگهی
851
تاریخ انتشار1400-05-24
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه تهیه، تامین، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی ...
شرح آگهیمناقصه تهیه، تامین، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی محوطه طرح احداث پالایشگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-15
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتhttps://www.baorco.ir