کد آگهی
457
تاریخ انتشار1400-03-04
مناقصه گذارشهرداری کاشان
عنوان آگهیمناقصه تهیه، تأمین و خرید پایه چراغ های روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه، تأمین و خرید پایه چراغ های روشنایی به همراه کلیه ملحقات آن
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,250,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-25
شماره تماس03155440055
استاناصفهان
آدرس
توضیحات