کد آگهی
871
تاریخ انتشار1400-05-31
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه تهیه، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه تهیه، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی محوطه طرح احداث پالایشگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتwww.baorco.ir