کد آگهی
527
تاریخ انتشار1400-03-17
مناقصه گذارپتروشیمی جم
عنوان آگهیمناقصه تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-24
شماره تماس02188654545
استانبوشهر
آدرس
توضیحاتwww.jpcomplex.ir