کد آگهی
1024
تاریخ انتشار1400-07-06
مناقصه گذارپتروشیمی جم
عنوان آگهیمناقصه تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-07-11
شماره تماس02188654545
استانبوشهر
آدرس
توضیحاتwww.jpcomplex.ir