کد آگهی
1315
تاریخ انتشار1400-09-11
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
عنوان آگهیمناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری سیستم های روشنایی نقاط حادثه خیز محور شیراز – دشت ارژن و فرعی آن و نقاط حادثه خیز شهرستان های کازرون ، ممسنی تعمیر و نگهداری سیستم های روشنایی نقاط حادثه خیز محور شیراز – دشت ارژن و فرعی آن و نقاط حادثه خیز شهرستان های کازرون ، ممسنی ، رستم ، فراشبند ، قیر و کارزین ، فیروزآباد و کوار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-15
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات