کد آگهی
352
تاریخ انتشار1400-02-16
مناقصه گذارراهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی...
شرح آگهیمناقصه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی طولی شهرستان های اراک-شازند-خنداب-کمیجان -تفرش-آشتیان فراهان
مبلغ برآورد مالی25,382,500,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس
استانمرکزی
آدرساداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
توضیحات