کد آگهی
610
تاریخ انتشار1400-03-30
مناقصه گذارتوسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش
عنوان آگهیمناقصه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی کیش
مبلغ برآورد مالی33,647,409,971 ریال
مبلغ تضمین33,647,409,971 ریال
دریافت اسناد1400-04-06
شماره تماس07644424853
استانهرمزگان
آدرسکیش- بلوار ایران
توضیحات