کد آگهی
342
تاریخ انتشار1400-02-15
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان
عنوان آگهیمناقصه تعمیرات و اصلاح سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه تعمیرات و اصلاح سیستم روشنایی تونل آبسرده
مبلغ برآورد مالی5,175,667,379 ریال
مبلغ تضمین258,783,369 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس
استانلرستان
آدرسخرم آباد- بلوار بهارستان- جنب سیلو
توضیحات