کد آگهی
1136
تاریخ انتشار1400-08-05
مناقصه گذارنقش اول کیفیت
عنوان آگهیمناقصه تبلیغات دیجیتال...
شرح آگهیمناقصه تبلیغات دیجیتال استان فارس
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین150,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-10
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://tenders.nak-mci.ir