کد آگهی
22
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذار
عنوان آگهیمناقصه تامین 2 دستگاه نمایشگر
شرح آگهیمناقصه تامین 2 دستگاه نمایشگر دات پیچ 4 ،به ابعاد 9 و 6 مترمربع
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-11
شماره تماس02182272201
استانتهران
آدرستهران-خ شیخ بهایی شمالی-نبش ک انصاری آزاد
توضیحات