کد آگهی
825
تاریخ انتشار1400-05-18
مناقصه گذارپتروشیمی جم
عنوان آگهیمناقصه تامین متریال سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه تامین متریال سیستم روشنایی به همراه کابل
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین300,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-31
شماره تماس02188654545
استانبوشهر
آدرس
توضیحاتwww.jpcomplex.ir