کد آگهی
318
تاریخ انتشار1400-02-11
مناقصه گذارذوب آهن اصفهان
عنوان آگهیمناقصه تامین متریال-ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده
شرح آگهیمناقصه تامین متریال-ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده جنوب ترمینال آزادگان کارخانه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-21
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات