کد آگهی
528
تاریخ انتشار1400-03-17
مناقصه گذارپتروشیمی جم
عنوان آگهیمناقصه تامین تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه تامین تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس88654545
استانبوشهر
آدرستهران - خ شهید عباسپور - خ نظامی گنجوی
توضیحاتwww.jpcomplex.ir