کد آگهی
79
تاریخ انتشار1399-12-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمناقصه تامین برق و روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه تامین برق و روشنایی معابر مسکن مهر در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد0000-00-00
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتستاد ایران - www.kedc.ir