کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذارشهرداری قم
عنوان آگهیمناقصه تاسیسات روشنایی
شرح آگهیمناقصه تاسیسات روشنایی بوستان های روح ا... ، آرش، روحانی شمالی و شمشاد
مبلغ برآورد مالی11,599,848,378 ریال
مبلغ تضمین580,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس02536104585
استانقم
آدرس
توضیحات