کد آگهی
1209
تاریخ انتشار1400-08-23
مناقصه گذارفرودگاه های استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمناقصه تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه تابلوها و فضاهای تبلیغاتی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین120,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-14
شماره تماس04432777766
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحات