کد آگهی
651
تاریخ انتشار1400-04-06
مناقصه گذارنفت ستاره خلیج فارس
عنوان آگهیمناقصه تأمین منابع روشنایی...
شرح آگهیمناقصه تأمین منابع روشنایی ضدانفجار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-12
شماره تماس076-31310000 / داخلی 2597
استانهرمزگان
آدرسمحل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
توضیحاتhttps://www.pgsoc.ir