کد آگهی
702
تاریخ انتشار1400-04-24
مناقصه گذارنفت ستاره خلیج فارس
عنوان آگهیمناقصه تأمین تجهیزات روشنایی
شرح آگهیمناقصه تأمین تجهیزات روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-29
شماره تماس076-31312677***076-31313357
استانهرمزگان
آدرسمحل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خودکفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
توضیحاتhttps://www.pgsoc.ir