کد آگهی
186
تاریخ انتشار1400-01-24
مناقصه گذارملی مناطق نفتخیز جنوب
عنوان آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی...
شرح آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری آبتیمور
مبلغ برآورد مالی8,424,740,209 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-08
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسناحيه صنعتی کارون و از طريق سامانه الکترونيکی دولت(ستاد)
توضیحاتکارشناس مربوطه آقای سواری می باشد.