کد آگهی
203
تاریخ انتشار1400-01-26
مناقصه گذارشرکت بهره برداری و نفت و گاز کارون
عنوان آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی
شرح آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری آبتیمور
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-01
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttps://www.nisoc.ir/