کد آگهی
970
تاریخ انتشار1400-06-20
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز کارون
عنوان آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی
شرح آگهیمناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری شماره 5 اهواز
مبلغ برآورد مالی37,151,034,725 ریال
مبلغ تضمین1,858,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-07-04
شماره تماس06132252449
استانخوزستان
آدرس اهواز - ناحیه صنعتی کارون
توضیحاتستاد ایران