کد آگهی
992
تاریخ انتشار1400-06-25
مناقصه گذارگاز استان گیلان
عنوان آگهیمناقصه بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ
شرح آگهیمناقصه بهینه سازی روشنایی و اجرای ارتینگ ایستگاه CGS لاهیجان (رودینه) PC
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس01333329064
استانگیلان
آدرسرشت- پارک شهر- خ ملت- خ شهید سیادتی
توضیحات