کد آگهی
519
تاریخ انتشار1400-03-13
مناقصه گذارراه آهن جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمناقصه بهسازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه بهسازی سیستم روشنایی ایستگاه های طبس - تربت حیدریه - خواف و سنگان
مبلغ برآورد مالی25,913,738,501 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-19
شماره تماس
استانخراسان جنوبی
آدرس
توضیحاتستاد ایران