کد آگهی
609
تاریخ انتشار1400-03-30
مناقصه گذارپارس میکا کیش
عنوان آگهیمناقصه بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی مرکز خرید و تفریح میکامال کیش
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس07644467011
استانهرمزگان
آدرس
توضیحات