کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-03
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق غرب استان تهران
عنوان آگهیمناقصه برون سپاری فعالیتهای بهره برداری...
شرح آگهیمناقصه برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شامل : حوادث ، تعمیرات شبکه ، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM و جمع آوری برق های غیر مجاز در غرب کرج
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین110,847,364,338 ریال
دریافت اسناد1400-04-07
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir