کد آگهی
18
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تبریز
عنوان آگهیمناقصه برونسپاری سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر
شرح آگهیمناقصه برونسپاری سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در منطقه عملیاتی یک و دو تبریز به صورت کلید در دست شامل حمل تجهیزات لازم به پای کار و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر
مبلغ برآورد مالی33,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,440,000,000 ریال
دریافت اسناد1399-12-20
شماره تماس33328946-49
استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز- کوی ولیعصر- خ نظامی اول قطران
توضیحاتhttp://toztab.ir