کد آگهی
678
تاریخ انتشار1400-04-15
مناقصه گذارپتروشیمی غدیر
عنوان آگهیمناقصه بازسازی روشنایی
شرح آگهیمناقصه بازسازی روشنایی واحد VCM
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-04
شماره تماس06152124617
استانخوزستان
آدرسارسال : خوزستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی غدیر دبیرخانه محرمانه حراست
توضیحاتhttps://www.gpc.ir