کد آگهی
577
تاریخ انتشار1400-03-24
مناقصه گذارسرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه ایجاد یک عدد سازه تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه ایجاد یک عدد سازه تبلیغاتی درمحل خروجی پایانه صفه و در قالب احداث تجهیز بهره برداری اجاره و واگذاری bolt
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استاناصفهان
آدرساصفهان-بوستان سعدی-طبقه فوقانی بانک ملت
توضیحات