کد آگهی
604
تاریخ انتشار1400-03-27
مناقصه گذارسرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه ایجاد یک عدد سازه تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه ایجاد یک عدد سازه تبلیغاتی درمحل خروجی پایانه های صفه در قالب احداث تجهیز بهره برداری اجاره و واگذاری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استاناصفهان
آدرساصفهان-بوستان سعدی-طبقه فوقانی
توضیحات