کد آگهی
134
تاریخ انتشار1400-01-15
مناقصه گذارشهرداری منطقه 4 مشهد
عنوان آگهیمناقصه ایجاد زیرساخت، نورپردازی...
شرح آگهیمناقصه ایجاد زیرساخت، نورپردازی، فضاسازی محل و اجرای برنامه گوهرسنگها در بوستان زیتون
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-16
شماره تماس31294049---09155191445
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد بزرگراه شهید بابانظر نبش بابانظر 42 شهرداری منطقه 4 طبقه اول امور پشتبانی و قراردادها تلفن : 31294049
توضیحاتets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir