کد آگهی
1084
تاریخ انتشار1400-07-22
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
عنوان آگهیمناقصه انواع لامپLED
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای انواع لامپLED تجدید مناقصه یک مرحله ای ارزیابی ساده شماره 14012 انواع لامپ LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-05
شماره تماس
استانبوشهر
آدرس
توضیحات