کد آگهی
779
تاریخ انتشار1400-05-11
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
عنوان آگهیمناقصه انواع لامپ LED
شرح آگهیمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انواع لامپ LED مناقصه دو مرحله ای شماره 14012 انواع لامپ LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-23
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحات