کد آگهی
403
تاریخ انتشار1400-02-27
مناقصه گذاردهیاری روستای فرارت
عنوان آگهیمناقصه انجام نصب چراغ های شهری
شرح آگهیمناقصه انجام نصب چراغ های شهری پیاده روی ضلع شرقی بلوار ولایت
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس
استانتهران
آدرسشهریار-روستای فرارت-بوستان 8
توضیحات