کد آگهی
618
تاریخ انتشار1400-03-31
مناقصه گذارساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
عنوان آگهیمناقصه انجام عملیات تجهیز، تعمیر و بهسازی آکھی نما بیلبوردها
شرح آگهیمناقصه انجام عملیات تجهیز، تعمیر و بهسازی آکھی نما بیلبوردهای تبلیغاتی و فرهنگی سطح شهر
مبلغ برآورد مالی17,962,364,940 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttp://ets.mashhad.ir